YouTube Mat van der Heijden

Masterclass Drawing/Painting Luang Prabang (Laos) 2017

Retrospective Mat van der Heijden, Solo-expo 1986 - 2013, Galerie Ramakers, Jan. 2014
 
"A day of an artist", by Ka Xiong, oct. 2013
 
"Ongevraagd in Assen", openingsgedicht duo-expositie, Kunstsalon, Assen, 2013
 
"Tekentaal", wall-painting, Galerie Vrijveldkunst, Roermond, 2012
 
"Solo-expositie", Galerie Ramakers, Den Haag, 2010
Button Home